Pravni pouk

Opozorilo: Različne oblike svetovanja in izobraževanja objavljena na tej spletni strani ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznane izobraževalne programe. V okviru Templja Dušnih skrivnosti izvajamo različne meditacije, delavnice, tečaje in svetovanja, ki v nikakršni meri ne nadomeščajo tradicionalnega terapevtskega pristopa ali zdravljenja. Svoje znanje in izkušnje ponujamo osebe, ki smo se izobraževale pri različnih avtorjih in programih širom sveta in želimo svoje znanje in izkušnje deliti izključno z namenom izboljšanja kvalitete življenja posameznika preko drugačnega razumevanja življenjskih situacij.

V okviru ponudbe spletne strani www.dusneskrivnosti.si ponujamo meditacije, svetovanja, delavnice in tečaje, katerih namen so različni pristopi razumevanja najrazličnejših situacij in v nobeni meri ne gre za uradno zdravljenje. Beseda »zdravljenje«, »zdraviteljstvo«, »terapija«, so omenjene zgolj v smeri izboljšanja kvalitete življenja preko različnega razumevanja oz. pogleda na stvarnost in nikakor v smeri fizičnega ali psihološkega zdravljenja. Za obisk svetovanja ali izobraževanja v okviru naše ponudbe posameznik v celoti prevzema odgovornost. V primeru dvoma ali so naša izobraževanja oziroma svetovanja primerna za vas oziroma nekoga, ki je v procesu zdravljenja (psihološkega ali fizičnega) svetujemo, da se pred obiskom posvetujete s svojim zdravnikom ali uradnim terapevtom. Izvajalci storitev Templja Dušnih Skrivnosti se izrecno odpovedujemo in ne sprejemajo odgovornosti za kakršno koli osebno odločitev, izgubo, tveganje ali posledico katere koli vrste, ki je nastala posredno ali neposredno zaradi prijave ali uporabe katerega koli dela informacij pri dogodkih, ki se izvajajo v Templju Dušnih Skrivnosti.

Vse slike in teksti so last strani Dušne Skrivnosti. Vsako prepisovanje ali kopiranje sestavin internetne strani je strogo prepovedano.

S prijavo in udeležbo na naše izobraževalne in svetovalne programe se strinjate z zgoraj navedenimi pogoji in v celoti prevzemate odgovornost za svojo udeležbo. Tempelj Dušnih Skrivnosti