Temelji moje osebnosti kreirajo življenje

Vpogled v temelje osebnosti in prihodnost mojega življenja

Individualno svetovanje “Vpogled v temelje osebnosti in prihodnost mojega življenja” je namenjeno vsem, ki si želite napredovati v svojem življenju, tako osebnostno, kot tudi duhovno. Vsem, ki ste šele na začetku svojega razvoja, kot tudi tistim, ki že nekaj časa delate na sebi, a imate kljub temu občutek, da se nikamor ne premaknete. Namenjena pa je tudi vsem tistim, ki si želite osvetliti še tisti košček nezavednega, ki se skriva globoko v vas in vam preprečuje, da v celoti razumete svojo dušno lekcijo.

Opažam, da ljudje premalo poznamo sebe, svojo notranjost in pomen svoje preteklosti. V neki točki svojega življenja se navadno začnemo zavedati sveta okoli sebe na drugačen način. Začnemo se zavedati svojih izzivov, iščemo odgovore na svoja vprašanja ter pomen in namen svojega življenja. A kljub našemu novemu znanju dostikrat ne vemo, od kod neko počutje izhaja, zakaj se nam kljub vsemu življenje ne odvija, kot bi si želeli in kar je najbolj značilno, navadno ne vemo, kako se določenih stvari lotiti in kakšen naj bo naš naslednji korak. Kot človek imamo tako osebnostno, kot duhovno plat.

Poglejmo torej, kakšna je povezava med zemeljskimi izkušnjami in dušnim lekcijami.

Preden se rodimo v to življenje, si skrbno pripravimo Dušni načrt našega zemeljskega potovanja. V načrtu so natančno opredeljene vse naloge, ki jih moramo opraviti v tem življenju, prav tako vsi odnosi (partnerski, prijateljski), skozi katere se moramo učiti. Da lahko določene naloge dosežemo, si moramo v fizičnem svetu tako ustvariti potrebne okoliščine, ki nam bodo omogočile pogoje za dosego naših planov iz dušnega načrta. Tako si tudi skrbno izberemo starše, ki so v našem zemeljskem življenju glavni igralci in prvi nastopajoči na odru naše zemeljske igre. Naše otroštvo in odraščanje je za naše življenje tako ključnega pomena.
Kako kvaliteten odnos smo imeli z očetom, se v odrasli dobi izraža v tem, kako se odzivamo na zemeljske kvalitete; kot so osebna varnost, potrditve zunanjega sveta, disciplina pri doseganju ciljev in pa samostojnost, neodvisnost in odgovornost za naša dejanja.
Poznavanje posledic odnosa z mamo nam omogoča razumevanje ljubezni, topline, nežnosti ter opredeljuje odnos do sebe, kako se negujemo in zaupamo vase.

Odrasla osebnost je tako naša obleka čustev in misli, ustvarjena iz pogojev in okoliščin našega otroštva. Predstavlja preslikavo naših izkušenj tistega obdobja v odraslo življenje. V določenih okoliščinah odraža naš način odzivanja, razmišljanja, čustvovanja in delovanja. Vzorci mišljenja in navade obnašanja, ki smo jih “nehote podedovali” s strani staršev in okolice nas tako lahko v življenju pripeljejo do točke, kjer obstanemo in ne vemo kako naprej. Vemo, da naše življenje ni to, kar bi moralo biti, a enostavno ne najdemo vzroka naših težav. Še manj pa vemo, kaj je naš naslednji korak in kaj moramo storiti, da se lahko premaknemo iz “mrtve točke”. Mnogi se za rešitev težav poglobijo v samo težavo, a če le to želimo uspešno razrešit in poskrbeti, da se nam v življenju ne ponavlja več, potem moramo najprej poiskati vzrok za nastalo situacijo. Le ta se mnogokrat skriva v nerazumevanju naše preteklosti in odnosov oziroma v neravnovesju temeljev našega življenja – v našem odraščanju.

Vabim vas na poglobjeno individulano svetovanje, kjer bomo:

 • Opredelili vaše sedanje življenje z vidika vaših lekcij,
 • ugotovili, zakaj se na tej točki nahajate,
 • ugotovili, zakaj se ne morete premakniti naprej,
 • osvetlili področja, ki jih morda ne vidite,
 • pogledali globoko nazaj v vaše otroštvo,
 • raziskali pomen odnosa z očetom,
 • raziskali pomen odnosa z mamo,
 • raziskali pomen odnosa z vašo okolico,
 • opredelili čustveno in miselno dinamiko vaše preteklosti,
 • potegnili vzporednice preteklosti s sedanjim življenjem,
 • poiskali strahove in bolečine vašega otroštva,
 • pregledali, na katerih področjih v življenju ostajate ujetnik odnosov in okoliščin ter zakaj,
 • pregledali, kje se pretirano razdajate in zakaj,
 • poskrbeli, da boste bolj zaupali vase,
 • postavili okvirje novih temeljev vašega življenja.

Svetovanje je namenjeno vsem, ki se najdete v kateri od spodnjih alinej:

 • Se počutite, da ste življenju obstali na mestu,
 • gojite zamere in jezo do svojih staršev, bratov, sester, bivših partnerjev,
 • se ne znajdete v fizičnem svetu,
 • imate težave na finančnem področju,
 • se ne počutite samostojni in odločni,
 • se zavedate, da ne znate sprejeti odgovornosti za svoje odločitve,
 • nimate dovolj moči za doseganje ciljev,
 • se zavedate odvisnosti odnosov,
 • nenehno potrebujete potrditev okolice,
 • si želite kvalitetnega partnerstva in harmoničnih odnosov,
 • si želite razumeti pomen “ogledala” odnosov,
 • nimate zdrave samopodobe in samospoštovanja,
 • si ne dovolite izpostaviti pred drugimi,
 • menite, da niste dovolj dobri in vredni,
 • ne znate izraziti svojih čustev,
 • si ne dovolite občutiti ljubezni v vsej svoji veličini,
 • ne odpustite drugim ali sebi za pretekla dejanja,
 • si ne upate na glas izraziti svojega mnenja,
 • se preveč razdajate okolici,
 • imate občutek, da ste nenehno v podrejenem položaju tako v partnerstvu kot službi,
 • menite, da je prav trpeti
 • imate občutek, da se vrtite v enem in istem krogu življenjskih situacij,
 • se ne zavedate svoje moči in resnice,
 • si želite razumeti svoje življenje z vidika univerzalnih zakonov in resnic,
 • si želite poiskati svoj dušni namen.

Globoka osebnostna preobrazba predstavlja velik del moje prehojene življenjske poti. Preko lastnih izkušenj lahko zagotovo trdim, da vas ozaveščanje vzorcev iz svoje primarne družine, razumevanje partnerskih in prijateljskih odnosov ter spreminjanje svojih navad, razmišljanj in čustev zagotovo pripelje do novih temeljev vas samih. Ko enkrat zgradite svojo moč, vam je nihče več ne more vzeti! Šele s samozavestjo, odločnostjo in zavedanjem sebe in svoje življenjske poti, si lahko ustvarite srečno in harmonično življenje, ki vam je tudi namenjeno.

Individualno svetovanje traja 90 minut.
Prispevek znaša 100 EUR
Informacije in prijave na: alenka@dusneskrivnosti.si